1082: een Win-Win-Winnende burgemeester!

  De wetgever geeft openbare besturen de mogelijkheid om overheidsopdrachten voor te behouden voor spelers uit de sociale economie. Sint-Agatha-Berchem maakt - onder impuls van burgemeester Joël Riguelle - gebruik van dit wetgevend arsenaal om de socioprofessionele inschakeling van personen met een handicap te bevorderen. Met andere woorden: via haar aankoopbeleid verwezenlijkt de Brusselse gemeente een inclusieopdracht die aansluit op haar algemene beleid.

Snelinterview:

Sinds enkele jaren reserveert de gemeente Sint-Agatha-Berchem bepaalde overheidsopdrachten voor maatwerkbedrijven. Over welk soort opdrachten gaat het precies?
Joël Riguelle (J. R.): Het betreft bijvoorbeeld de opdrachten in verband met het onderhoud van het gemeentelijke groen en de opdrachten voor de druk van de gemeentekrant en de verschillende soorten "papieren" infobladen die we nodig hebben. We doen ook een beroep op een maatwerkbedrijf voor het verzenden van de facturen voor de schoolkosten - dat komt ons minder duur uit dan via de post. De politiezone Noord-West - waartoe wij behoren - maakt ook gebruik van een maatwerkbedrijf voor haar drukwerk en kleine handlingtaken. Idem voor het scannen van archieven. Ook Valida, ons ziekenhuis, doet een beroep maatwerkbedrijven, vooral om de archieven te scannen of om de facturen in enveloppen te steken.

Wat heeft u hiertoe aangezet?
J. R.: Er zijn twee redenen: de wil om maatwerkbedrijven te ondersteunen in hun inclusieve aanpak binnen een voor hen te concurrentiële markt, en de wil om van Sint-Agatha-Berchem een "H+"-gemeente te maken die rekening houdt met personen met een handicap. We wilden een resoluut mensgerichte aanpak uitwerken en op bescheiden wijze het goede voorbeeld geven. Dat gezegd zijnde moet het debat over verplichte quota zoals in Frankrijk, Italië en Duitsland heropend worden om meer middelen vrij te maken voor de beroepsinschakeling van personen met een handicap.

Wat zou u aanraden aan andere aanbestedende overheden?
J. R.: Eerst al durven de stap te zetten naar deze samenwerking met maatwerkbedrijven, omdat we hebben vastgesteld dat plaatselijke besturen en openbare diensten niet van nature geneigd zijn hier een beroep op te doen. Zijn ze bang om hun gewoonten te veranderen? Vervolgens zich aan dit avontuur te wagen met de hulp van de FEBRAP die hen kan adviseren en hen bij de eerste contacten kan begeleiden. Een dergelijke aanpak houdt in dat voorbehouden opdrachten worden uitgeschreven - de wet op de overheidsopdrachten laat dat toe. En tot slot, en vooral, de leden van het College, de beslissers en alle verantwoordelijken bewust maken van het buitengewoon sociale aspect maar ook van de doeltreffendheid van deze maatwerkbedrijven en hun personeel.

Om meer te weten…

  Ontdek onze technische fiches voor aanbestedende overheden.
  Voorbeeld van een bestek voor een onderhoudsopdracht van beplantingen, voorbehouden voor de sociale economie (Sint-Agatha-Berchem).
  Media campagne 2015: "Onze sleutel tot succes? Maatwerbedrijven."
  Aanbevolen door JBC... Radiospot.
  L’Oréal: een maatschappelijk verantwoorde partner. Radiospot en videoreportage. 
  Mondelez: ingepakt door onze dienstverlening! Radiospot.
  De start-up Acar’Up produceert bij ons. Videoreportage.
Contacteer ons !  

BROOD VAN PILIFS IN DE KINDERDAGVERBLIJVEN

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.