Onderneming: uw maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ga bij de maatwerkbedrijven (vroeger beschutte werkplaatsen genoemd) op zoek naar de competenties die u nodig hebt om uw activiteiten te ontwikkelen. Ze zijn er in overvloed aanwezig!

Wij voegen de meerwaarde ‘burgerschap’ toe aan de strikt economische toegevoegde waarde die onze medewerkers en onze knowhow u leveren. Door samen te werken met een maatwerkbedrijf geeft u immers ook blijk van verantwoordelijkheidszin ten opzichte van de samenleving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is "de vrijwillige integratie van milieu en sociale overwegingen in de bedrijfsactiviteiten, bovenop wettelijke en contractuele verplichtingen" (Groenboek van de Europese Commissie over MVO, 2001).

Het Belgisch referentiekader koppelt deze sociale en milieuoverwegingen aan economische overwegingen.

Een beroep doen op een maatwerkbedrijf kan een belangrijk element zijn in het MVO-beleid van een onderneming m.b.t . onderstaande luiken:

SOCIAAL

Het ontwikkelen van economische partnerschappen met een MWB maakt het voor dat laatste mogelijk om zijn opdracht van socioprofessionele integratie van personen met een handicap te vervullen.

MILIEU

Als gevolg van de geografische spreiding van de MB's over het grondgebied zijn zij lokale partners. Dit bevordert de korte ketens van de prestaties die hun worden toevertrouwd.

ECONOMISCH

De zakelijke relaties tussen een MB en een onderneming dragen bij tot de ontwikkeling van de lokale economie tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de prijzen van andere dienstverstrekkers voor een gelijkwaardige kwaliteit. Anders gezegd, deze partnerschappen maken het voor uw onderneming mogelijk haar economische doelstellingen te verwezenlijken dankzij een beleid van heel concurrentiële prijzen.

 

Om meer te weten

   
Hoe samenwerken met een MB? Besteed uw activiteiten uit of ontwikkel uw projecten samen met ons. In onze lokalen of... bij u ter plaatse!
    "Wat formidabel is, is dat je dezelfde kwaliteit krijgt die je van eender welke onderneming mag verwachten, maar met net dat ietsje meer op het vlak van bezieling " getuigt Véronique Ralet, HR-verantwoordelijke bij L’Oréal. 
Bekijk de video.
    Positionering naar buiten toe: in Brussel beloont een label uw openstaan voor diversiteit. Meer weten

 

Onderneming: uw maatschappelijke verantwoordelijkheid

Contacteer ons !  

Pilifs-Solvay: een verantwoordelijke tandem

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.