Specifiek verpakken: skin packaging

  • APAM

    Gratis offerte op aanvraag.

  • APRE

    Verpakking voor de grote distributie, bestaand uit een karton waarop het product wordt geplaatst, dat vervolgens met en transparante folie wordt overtrokken.

Contacteer ons !  

Harde werkers? Zeker en vast !

Nieuws

Alle nieuws

Maatwerkbedrijven (MB's), vroeger 'beschutte werkplaatsen' genoemd, stellen personen met een handicap te werk. Daartoe bieden ze bedrijven, overheden en particulieren talrijke diensten aan.